Karta pacjenta

Jeżeli pacjentem jest dziecko, prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL dziecka.

pielęgniarka